Amira Anna Al Merkhi

Wkrótce – technik weterynarii

Inżynier Techniki Rolnej i Leśnej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Dba o dobry wizerunek firmy, pełniąc służbę na recepcji i dzielnie odpowiadając na wszystkie, te łatwe, jak i trudne, pytania. Przygotowuje aparaturę, instrumentarium i narzędzia chirurgiczne do zabiegów operacyjnych. Jak sama o sobie mówi – ta praca przerodziła się w pasję.

Natalia Rafałowicz
Marta Truszkowska
Aleksandra Śniadach
Katarzyna Kluziak
Magdalena Pankowska
Paweł Nieradko
Joanna Kapanajko-Nieradko
Joanna Szutko
Kamil Sarnacki
Tomasz Biedulewicz